Call centrum technické podpory ke službám České správy sociálního zabezpečení

Call centrum technické podpory poskytuje klientům ČSSZ, jak už sám název napovídá, informace ryze technického rázu a to zejména:

Call centrum technické podpory v souvislosti s e - Podáním:

  • poradí s certifikáty (elektronické podpisové klíče a šifrovací certifikát),
  • řeší problémy s komunikací IT systémů, s instalací programu pro využívání služeb e - Podání,
  • podává informace o stavu zpracování e - Podání,
  • vysvětlí technické chyby v případě zamítnutí formulářů,
  • odpovídá na dotazy k jiným formám elektronického podávání - doručování okem čitelných formátů do datových schránek a na e-podatelny místně příslušných OSSZ a ústředí ČSSZ.

 

Call centrum technické podpory je dále určeno klientům využívajícím ePortál ČSSZ, kdy:

  • pomáhá v případě problémů s přihlášením a
  • řeší chybová hlášení systému.

Call centrum technické podpory neodpovídá na dotazy týkající se důchodového a nemocenského pojištění či jiné odborné agendy v působnosti ČSSZ.

Call centrum technické podpory - tel. č.:

585 708 290

Pondělí

8:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

Hovor z pevné nebo mobilní sítě na uvedené telefonní informační linky je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora.